ภาษาอังกฤษ

ความรู้

0
ไฮโดรเจนในฐานะที่เป็นโปรตีนและพาหะของพลังงานสะอาดได้รับความสนใจอย่างมากในการแสวงหาผลลัพธ์ด้านพลังงานที่ยั่งยืน อิเล็กโทรไลซิสเป็นกระบวนการพองน้ำให้เป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยใช้กระแสไฟฟ้า มีบทบาทสำคัญในการผลิตไฮโดรเจน
แอโนด DSA (Dimensionally Stable Anodes) เป็นอิเล็กโทรดประเภทหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการเคมีไฟฟ้า ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะคือความเสถียรและความต่อเนื่องระหว่างอิเล็กโทรลิซิส ต่างจากแอโนดแบบดั้งเดิม แอโนด DSA ได้รับการออกแบบมาเพื่อขับไล่สภาพแวดล้อมที่แหลมคมและรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน
การบำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการสำคัญในการรักษาสุขภาพของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อม ในบรรดาวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย แอโนดออกซิเดชันได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการฆ่าเชื้อโรค การทำความเข้าใจกลไกที่เป็นรากฐานของประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเห็นคุณค่าของบทบาทในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
40