ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจและวิสัยทัศน์

img-1012-675

ภารกิจและวิสัยทัศน์

ภารกิจ: มุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่สำคัญระดับโลก เติมเต็มช่องว่างเพื่อแก้ไขความต้องการเร่งด่วน และจัดหาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมวัสดุอิเล็กโทรดและนวัตกรรมโครงสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะระดับสูงเป็นแกนหลัก

วิสัยทัศน์: เพื่อเป็นผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่นและบริการครบวงจรอิเล็กโทรไลซิสอัจฉริยะสีเขียว

ค่า: ความซื่อสัตย์ นวัตกรรม ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน